INFORMACE O ČINNOSTI IAV – 8. 4. 2021

Ochrana a podpora základních lidských práv a svobod   IAV podal prostřednictvím AK žalobu k soudu na nezákonné nařízení nošení respirátorů a roušek. Považuje tento krok ze strany ministerstva zdravotnictví za protiústavní. Stejnou žalobu podalo několik poslanců...

PRAVDA O VODĚ – IAV podporuje veřejný zájem

  IAV několik let spolupracuje s Ing. Radkem Novotným, Nadačním fondem Pravda o vodě. Společně se vzájemně podporujeme v našich aktivitách, které se prolínají. IAV se zasazuje o nápravu justice, vymahatelnost práva a spravedlnosti, což má dopad do všech sfér našich...

JADERNÉ ZDROJE ZAJIŠŤUJÍ BUDOUCNOST

Mezi bezpečné energetické zdroje patří bezesporu jádro. Do budoucna, kdo bude tyto zdroje vlastnit, bude zajišťovat energetickou soběstačnost své zemi, zajišťovat dostupnost energie pro své občany. Dnes jsme v médiích zaznamenali kalamitní stav ve Švédsku, které...