INFORMACE O ČINNOSTI IAV – 8. 4. 2021

Ochrana a podpora základních lidských práv a svobod   IAV podal prostřednictvím AK žalobu k soudu na nezákonné nařízení nošení respirátorů a roušek. Považuje tento krok ze strany ministerstva zdravotnictví za protiústavní. Stejnou žalobu podalo několik poslanců...

PRAVDA O VODĚ – IAV podporuje veřejný zájem

  IAV několik let spolupracuje s Ing. Radkem Novotným, Nadačním fondem Pravda o vodě. Společně se vzájemně podporujeme v našich aktivitách, které se prolínají. IAV se zasazuje o nápravu justice, vymahatelnost práva a spravedlnosti, což má dopad do všech sfér našich...