Institut Aleny Vitáskové

„Nebojím se nekompromisně hájit zájmy této země a jejich
občanů, stejně jako jejich základní práva a svobody.“

Ing. Alena Vitásková, 7. září 2017

INSTITUT AV byl založen v srpnu 2017, jako pokračování práce jeho zakladatelky a předsedkyně Ing. Aleny Vitáskové, která více než čtyřicet let pracovala v plynárensko-energetickém sektoru ve významných manažerských pozicích firem i celoevropského významu. Několik let úspěšně v plynárenském sektoru podnikala a zasloužila se o liberalizaci plynárenského trhu v České republice.

Byla spoluzakladatelkou několika energetických úspěšných firem. Obdržela celou řadu vyznamenání a uznání, jak za manažerskou činnost, tak charitu, které se věnovala po celou dobu svého pracovního angažmá. Obdržela Řád královny Elišky Přemyslovny.

Posledních šest let pracovala ve státní sféře – jako předsedkyně Energetického regulačního úřadu. Poukázala na tunelování veřejných financí „nestandardně vysokými dotacemi na podporu obnovitelných zdrojů – fotovoltaických elektráren“ a další připravované rozsáhlé podpory zastavila. Stala se nepohodlnou systému a pronásledovanou osobou. Napsala několik knih, (Na prahu vězení, Solární baroni I. – Organizovaný zločin, Solární baroni II – Příprava mé vraždy). Těší se podpoře prezidenta České republiky Miloše Zemana, který k prvnímu křtu její knihy zaslal zdravici.

Celý svůj profesní život, kdy pracovala na různých pozicích, odváděla svoji práci ku prospěchu vlasti, občanů této země. Hluboké empatie k lidem ji vedly k založení Institutu, jehož základním posláním je ochrana a podpora lidských práv a svobod.

Činnost Institutu

Ochrana a podpora lidských práv a svobod je vnímána společností různě. Institut proto rozdělil svoji činnost na dvě základní sekce:

Sekce: 1. – Ochrana a podpora lidských práv a svobod v České republice

Sekce: 2. – Ochrana a podpora lidských práv a svobod celosvětově

Sekce 1: Ochrana a podpora lidských práv a svobod v České republice

I v demokratické zemi, kterou ČR je, dochází k porušování Listiny lidských práv a svobod, a to v té nejcitlivější oblasti, kterou je lidská svoboda. Nezákonnost, či vykonstruování některých trestních stíhání, odsouzení zcela nevinných, držení nevinných ve vazbě, to je po válečných zvěrstvech 2 tím nejhorším, co člověk a jeho blízcí mohou zažít. To je neodpustitelný zásah do života jedince, který nelze ničím nahradit. Některé zločiny v této oblasti jsou motivovány politicko-lobbistickými zájmy, některé zištně-finančně, ale vždy se jedná o zneužití moci v tom nejdůležitějším článku demokratického státu a tím je justice. První sekce se bude věnovat nepravostem, které zažívají mnozí slušní občané České republiky, kdy pochybení justice je kryto nesmyslnou právní ochranou a téměř není možné je za chyby potrestat. Kdy právo není slepé, jak by mělo být, ale mnohdy nemožné se ho dovolat. Kdy nikdo ze zodpovědných politiků nechce vnímat, jak hrubý zásah do života slušného člověka je vykonstruované trestní stíhání a výslechy, kdy obžaloba a soud, byť by došlo v tom lepším případě ke zproštění, zanechají na jedinci a jeho blízkých neodčinitelné dopady, většinou končící těžkou nemocí a smrtí.

Jeden z hlavních cílů Institutu AV je společenská ochrana dehonestovaných osob. Náprava procesu odškodnění poškozených a jejich rodin. Dosažení odškodnění v takové výši, že to bude poškozenou stranou přijato jako dostačující satisfakce za zničený život, nejen jeho, ale i blízkých. Teprve, až si sami uděláme pořádek ve vlastní zemi, můžeme kritizovat dodržování lidských práv a svobod v zahraničí. Sekce 2: Ochrana a podpora lidských práv a svobod celosvětově Tato sekce se bude zabývat tím, na co mají lidé celého světa právo, tj. mimo jiné životní prostředí, které je pro život na Zemi zásadní ovzduší, voda, dostupná a bezpečná energie, zamezení energetické chudoby, život v míru, rovné podmínky pro ženy, nárok na vlast, národní cítění a náboženství.

Sekce: 2. – Ochrana a podpora lidských práv a svobod celosvětově

Druhá sekce se bude věnovat světové problematice, která je bez hranic. Euro-asijské ženské fórum v Petrohradě v roce 2015 za účasti více než 80 státu světa přijalo Závěrečný dokument, ke kterému se účastnice fóra přihlásily. Institut AV podporuje a zároveň rozšiřuje závěry fóra o spolupráci mezi národy světa v oblasti energetické bezpečnosti a chudoby, dostupnosti vody a energií pro každého občana naší Země. Cílem této sekce jsou celospolečenské diskuze a projekty v oblasti – voda, energetika, plyn, teplárenství. Práce na jednotlivých projektech budou zahajovány postupně. Dle rozsahu práce budou zřizovány pobočky ve světě.

Závěr:

Na činnosti v obou sekcích se budou podílet experti z tuzemska i zahraničí Support energetických, plynárenských, teplárenských a vodárenských společností. Projekty budou řízeny řídícím výborem s mezinárodní účasti Spolupráce s mezinárodními institucemi Spolupráce a prosazování závěrů Euro-asijského ženského fóra.

Podpořte fungování Institutu Aleny Vitáskové

Institut Aleny Vitáskové vyvíjí činnost v oblasti ochrany a podpory základních lidských práv a svobod v České republice a zahraničí. V rámci monitoringu společnosti upozorňujeme veřejnost na „přešlapy“ státních zástupců a soudců tak, aby politici konečně přijali zodpovědnost nad stavem justice a učinili nápravu.

V České republice chceme dosáhnout změny zákonů a to:
• Vymahatelnost práva a spravedlnosti
• Zákony pro lidi – ne tuneláře a šmejdy
• Omezený mandát státních zástupců a soudců
• Osobní zodpovědnost státních zástupců a soudců
• Povinnost státu odškodnit občany poškozené justicí
• Inspekce nad státními zástupci a soudci

Považujeme osobní svobodu za základní kámen demokracie. S tím souvisí ničení životů lidí, kteří byli ve vykonstruovaných činech pronásledování, trestně stíhání a souzení.
Institut Aleny Vitáskové nepřijímá žádné granty, podpory a finanční dotace ze státních – veřejných financí, či evropských fondů. Považuje financování z těchto zdrojů za nemorální a nepřijatelné.

Pro svoji činnost přijímáme finanční dary pouze od soukromých dárců. Vašeho případného rozhodnutí podpořit nás v našich aktivitách si nesmírně vážíme.
Bankovní účet IAV je: 4971521309/0800
Darovací smlouvu Vám zašleme na vyžádání – institut@institut-av.eu

Děkujeme
Alena Vitásková
Předsedkyně IAV

Kontakt

institut@institut-av.eu

Záhřebská 30/154
120 00 Praha 2
Česká republika