Rozhovor s Alenou Vitáskovou – předsedkyní IAV:

Institut Aleny Vitáskové z. s. ochrana lidských práv a svobod se zabývá vymahatelnosti práva a spravedlnosti, energetikou. Plynárenství jsme se věnovali minule. Nyní se budeme ptát na ožehavé téma – spravedlnost, a to v souvislosti s nedávnou obžalobou bývalého premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo.  On sám říká, že je obžalován ve vykonstruované kauze. Sama jste něco obdobného zažila, jak se z pozice tohoto prožitku a z pozice předsedkyně IAV na kauzu Andreje Babiše díváte?

Institut Aleny Vitáskové, z. s. (dále jen IAV), který se problematikou vymahatelnosti práva a spravedlnosti zabývá pět let, jsem založila právě proto, aby se to, co se stalo mě nemohlo stávat nikomu dalšímu. Vím, co lidé nezákonně stíhání, souzeni a někteří končící ve vězení musí vše prožívat, jak trpí jejich blízcí. Vím přesně, co nyní prožívá pan Babiš i jeho rodina. Kterou sice hezkým způsobem z této šlamastiky soudních procesů dostali, když státní zástupce jejich stíhání po mnoha letech zastavil. Nicméně i nyní budou prožívat se svým manželem, tátou jeho další nekončící soudní procesy.

Říkáte, že jste IAV zakládala s tím, že jste nechtěla, aby to, co potkalo vás, nepotkávalo další nevinné. Co jste pro to v IAV dělali?

Sváděli jsme nerovný boj se strukturami státu, které to nechtěly slyšet, že systém umožňuje stíhat nevinné. Po analýzách, které jsme si provedli jsme v roce 2018 žádali premiéra Andreje Babiše o nápravu. „Hlas lidu volající po spravedlnosti a právu“ popsal v jednoduché podobě body, co požadujeme a navrhujeme napravit. V té době nám pan premiér odpověděl písemně v podstatě, že není co napravovat, že je vše v pořádku. Dopisy jak senátorům, tak poslancům byly rovněž bez odezvy a nebyla přijata žádná opatření.

Chcete sdělit, že za pět let vaší činnosti nikdo nereagoval na požadavky,  připomínky občanské veřejnosti, kterou jako spolek částečně zastupujete?

Tak zjednodušeně se to nedá sdělit. V roce 2020 jsme měli v Parlamentu společně s panem poslancem Jiřím Kobzou seminář o vymahatelnosti práva a spravedlnosti, zda jsme ještě právní stát. Přednášelo 19 přednášejících, ať již představitelů spolků, které se touto problematikou zabývají, tak advokáti, odborníci z akademické sféry. Poslanci o seminář zájem neměli, premiér Babiš a ministryně spravedlnosti Benešová se omluvili, že mají hodně práce. Přitom na semináři se prezentovalo s důkazy selhávání státu v tom nejdůležitějším, což je právo a spravedlnost pro všechny občany.  Ani následně, kdy jsme žádali ministryni Benešovou o schůzku nám nebylo vyhověno a paní ministryně nás se závěry „semináře“ nepřijala.

Tak to vypadá, že je tedy vše v pořádku a nezákonné trestní stíhání se stává jen výjimečně. Postihlo to například vás, ale není to větší celospolečenský problém. Nebo se v něčem pletu?

Postihlo to mě a desítky tisíc občanů této země. Je to fatální systémové selhání, za které nikdo nenese zodpovědnost. Jak si vysvětlíte stanovisko Andreje Babiše, když ještě ve funkci premiéra veřejně sdělil, že se dá trestní stíhání u nás v České republice objednat! Jak si vysvětlíte, když v té době ministryně spravedlnosti Marie Benešová potvrdí, že se dá trestní stíhání u nás objednat. To je přece strašné stanovisko dvou nejvyšších politiků, kteří nesou plnou odpovědnost za tento stav. To sdělí premiér a ministryně spravedlnosti. Mohou vás na objednávku zavřít! To je přece pro občany přímo úděsná zpráva. A když na konkrétní věci začnete jako občanská veřejnost upozorňovat, tak se dovíte od premiéra, že není co napravovat, že je vše v pořádku a ministryně spravedlnosti odmítá cokoliv řešit.

V kontextu výše uvedeného. Jak dopadne trestní stíhání Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Je to vykonstruovaná kauza, jak tvrdí Andrej Babiš?

Navenek se to tak může jevit jako vykonstruované, protože šetření takové prkotiny trvá příliš dlouho. Nicméně IAV zná informace pouze z médií. Neznáme spis, nepřijali jsme za Andreje Babiše společenskou záruku, takže ani informace ze spisu nemůžeme mít. V této fázi je úplně jedno, zda je to vykonstruované, nebo není. Nyní upřímně přeji ex premiérovi Babišovi, aby si prošel peklem soudních procesů. Pokud je skutečně nevinný, tak je to peklo tisícinásobné.

Říkala jste, že jste IAV zakládala proto, aby se to, co se stalo vám, nestávalo dalším občanům. A nyní panu Babišovi přejete, aby si tím peklem prošel. Neprotiřečíte si?

Podívejte, že to přeji panu Babišovi, to si rozhodně neprotiřečím. Pan Babiš jako premiér, dříve jako vicepremiér byl ve vládě téměř dvě funkční období. Přestože byl občanskou veřejností podrobně o stavu justice informován, neudělal pro nápravu vůbec nic. A teď, když se to stalo jemu tak „fňuká“ jako malý fracek. Takže ještě jednou. Přeji mu z celého srdce, ať jeho soudní proces trvá 7 – 8 let, (dle ministerstva spravedlnosti je to prý normální lhůta). Ať stojí před soudcem jako „zvlášť závažný zločinec“ a ať mu soudce v průběhu výslechu několikrát připomene, ať si uvědomí, že může skončit ve vězení. Ať mu odmítnout výslech jeho svědků, ať odmítnou jeho důkazy. Ať ho nepravomocně odsoudí třeba na 8,5 roků. Ať pak čeká na odvolací soud třeba dva roky.

  • Možná, že odvolací soud ho zprostí viny a osvobodí. On se na chvíli nadechne, ale ne na dlouho, protože ke konci dvou měsíční lhůty se dovolá nejvyšší státní zástupce k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší státní zástupce to dělá sice jen asi ve 3% případů (v mé kauze to udělal). No a možná že do roka, nebo dříve Nejvyšší soud dovolání zamítne, pak je  pan Babiš definitivně zproštěn. Anebo také dovolání nezamítne a přijme. Kauza pana Babiše se bude vracet k prvoinstančnímu soudu. A celé kolo začíná běžet znovu.
  • Možná, že odvolací soud ho viny nezprostí a potvrdí, zvýší, nebo sníží trest vydaný soudem prvoinstančním. Třeba vydá rozsudek 7 let ve vězení s ostrahou. To je již pravomocný rozsudek, pro pana Babiše to znamená, že nastoupí výkon trestu do vězení  – třeba do týdne po vydání rozsudku.  Jeho právníci se budou dovolávat k Nejvyššímu soudu. A Nejvyšší soud možná do roka dovolání projedná (pan Babiš je stále ve vězení). Možná, že NS zruší rozsudky, možná že na chvíli pustí vězně z vězení. Čeká se znovu na prvoinstanční soud a martyrium začíná znovu.
  • Tento soud ho možná zprostí viny, státní zástupce se odvolá a kauza poputuje k odvolacímu soudu. Bude to trvat měsíce, rok? Pan Babiš bude opět čekat, zda ho odvolací soud zprostí, nebo naopak – pošle do vězení pravomocným rozsudkem.

Nezbývá než popřát panu Babišovi pevné zdraví, dobrou náladu a sílu se s tím molochem poprat. Pevně věřím, že když si tím projde se vším všudy a vrátí se do politiky, tak určitě již nebude občanské veřejnosti sdělovat – třeba z funkce premiéra, nebo prezidenta, že je u nás s vymahatelností práva a spravedlnosti vše v pořádku. Ale je také možné, že toto peklo zdravotně neunese, jako řada takto stíhaných, kteří skončili na psychiatrii, nebo ještě hůř a nejsou již mezi námi.

To jsou tvrdá slova. Můžete nám sdělit něco pozitivního?

Určitě mohu. Záleží na zákonodárcích, na odborné a morální kvalitě lidí, kteří jsou nejen na policii, státním zastupitelství, ale také v justici, aby došlo k nápravě systému. Jsme zemí, kde je v EÚ největší počet „zločinců“ vězňů na počet obyvatel. Jsem přesvědčena, že tomu tak není. Jen systém dovoluje stíhat na objednávku a následně se nikomu nic nestane. Naopak policista a státní zástupce jsou povýšení, soudce za chybné závěry rovněž soudí dále. To peklo nezákonného stíhání si musí každý z nich zažít na vlastní kůži, aby byl ochoten se zasadit o změnu systému? 

Lhostejnost občanů k tomuto tématu mě zaráží, nicméně oni si myslí, že jim se to stát nemůže. Ujišťuji vás všechny, každému z vás se to může stát, teď hned, zítra ráno, za týden.

A to pozitivní? Doporučuji k četbě knihu „Solární baroni III. – Vrazi v taláru“ www.institut-av.eu.

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Dne 10. 4. 2022

Soubore ke stažení zde: Rozhovor 10.4.2022