NOVÝ SVĚTOVÝ POŘÁDEK BEZ GLOBALISTŮ A VÁLEČNÝCH ŠTVÁČŮ

  • Bajka nebo skutečnost
  • Setkání Si a Putina
  • Nový světový pořádek bez globalistů a válečných štváčů

Nejedná se o bajku, ani pohádku. Není to o zlých králích, hloupých princeznách, chamtivých a primitivních dvořanech, kteří společně chtěli lid zahnat do války a sami pak si vzít z těchto válek kořist a být ještě bohatší. Nezáleželo jim na mrtvých, zubožených a bídou postižených svých poddaných. Ruský Medvěd a čínský Drak, není pohádka, ale skutečnost. Minulý týden proběhlo v Moskvě tří denní setkání nejvyšších představitelů dvou mocností Ruska a Číny. Jednání Si a Putina sledoval celý mírumilovný svět s očekáváním a napětím. Státníci projednali nejpalčivější problémy dnešního světa.  Dohodli prohloubení spolupráce, uzavřeli řadu důležitých smluv, čímž sdělili světu, že se hegemon USA, NATO, zemí EU rozpadá a pozbývá na světovém významu důležitých hráčů v budování moderního světa. Shodou okolností jsme ve stejném období zaznamenali, že se západní bankovní svět otřásá v základech, významné banky se začínají hroutit a stahují s sebou další. V této souvislosti lze očekávat řetězovou reakci, celou řadu bankrotů, jak firemních, tak osobních.  Dolar ztrácí pozici významné světové rezervní měny, stejně jako euro. Pády těchto měn nás teprve čekají, stejně jako propad hospodářství a úpadek významu zemí, které bez surovin se dostanou do hluboké recese a razantního snížení životní úrovně svých občanů.  Umělé vyvolaná energetická krize západními státy byla jen zahřívacím kolem rozpadu neudržitelného systému. Další kroky nezodpovědných politiků namířené proti občanům ve vlastních zemích jen proces rozložení systému urychlí zevnitř. Strategické zdroje (ropa, plyn, nerostného bohatství), ale také výrobky (např. automobily, nové technologie atd.) se budou obchodovat v měnách, které budou podloženy zlatem, tedy budou mít hodnotu. Na novém bankovním systému se pracuje a z velké části již tyto obchody v euroasijských zemích probíhají bez dolaru, eura, swiftu. Spojením Medvěda s Drakem, Iránem, Saudskou Arábií, Jihoafrickou republikou, Indii a dalšími významnými státy světa vytváří neskutečný potenciál nejen v počtu obyvatel, ale i bohatství, které tyto země mají, hodnoty, které vyznávají, v HDP, které vytváří. Pokud upřednostňují mír, spolupráci, vzájemnou úctu před harašením zbraněmi, lží a nenávisti, tak můžeme očekávat, že „Nový světový pořádek“ bude nastolen jinak, než si váleční štváči a globalisté představovali. Lidstvu se skýtá naděje, že se svět zbaví nacistů, kteří se ještě snaží pod heslem „demokracie“ tahat za nitky a škodit, ačkoliv druhá světová válka skončila před téměř 80 léty. Doufejme, že se společnost poučila z tolika válečných konfliktů, které přinesly jen bolest a žal pro většinu obyvatel planety.

Věřme, že jsme na pokraji nové epochy lidstva, kde mír bude nejvyšší hodnota pro každého, stejně jako prosperita pro země, které se do tohoto nového uspořádání zapojí.

Ing. Alena Vitásková, předsedkyně IAV Ochrana lidských práv a svobod

Celý článek na PL ZDE: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Alena-Vitaskova-Medved-a-Drak-733173