Spotřebitelé jsou stávající energetickou krizi vystaveni velkému riziku se zadlužovat. Proto považuji za přínosné, aby hradili pouze to, co skutečně spotřebují, jak v elektřině, tak plynu, a to na základě měsíčních faktur.


Soubor si můžete stáhnout ve formátu PDF. Mesicni-fakturace-elektriny-a-plynu-pro-domacnosti


  • Měsíční fakturace za odebranou elektřinu a plyn – ochrana domácností před zadlužováním
  • Služby, na které jsme si již zvykli a jsou pro kontrolu našich „peněženek“ přínosem – např. měsíční fakturace za poskytnuté služby „mobilních telefonů“

Dotazy občanů:

„Proč nemůžeme platit elektřinu a plyn na základě skutečné spotřeby měsíčně? Obdoba jako u mobilních telefonů. Více bychom si mohli kontrolovat naši spotřebu, náklady, šetřit a možná se nedostat do dluhů.“

Institut Aleny Vitáskové z.s. (dále jen IAV) dostává řadu podnětů a dotazů k probíhající energetické krizi především z řad domácností. Jelikož není v naších silách na všechny dotazy odpovídat, budeme na nejčastěji se opakující odpovídat touto formou.

Změna systému plateb – zálohových na měsíční fakturaci za skutečně odebrané množství energií je nepochybně technicky možná. Občanům by určitě takový systém pomohl mít svou spotřebu a finance trvale pod kontrolou. I při růstu cen energií by mohlo být sníženo riziko zadluženosti domácnosti na neúnosnou míru, existenční riziko a exekuce. Je to systém, který bude vyžadovat změnu legislativy, technické vybavení odběrných míst atd. Vše je reálné, jako např. v zahraničí.

Mohlo by to být částečné řešení i pro vládu Petra Fialy, která v souvislosti s energetickou krizí musí hmotnou nouzi řešit u řady spotřebitelů.

Zabýváme se energetickou chudobou, bídou, která nemůže být řešena zvýšením sociálních dávek, to je rychlá pomoc vlády občanům. Nemůže to být řešení problému. S energetickou chudobou půjde ruku v ruce nejen inflace, která již probíhá, ale především musíme očekávat obrovský nárůst exekucí. Také si musíme uvědomit, že i spotřebitelé, by měli k této situaci přistoupit zodpovědně, ohlídat si svoji spotřebu a do jisté míry také šetřit, vyžadovat po vládě koncepční řešení zastavení růstu cen energií.

V České republice bylo zhruba před energetickou krizí asi 800 tisíc exekucí. Jaký bude nárůst po vyúčtování energií a plynu? Fakturace za odebrané energie (elektřiny – plynu) u domácnosti probíhají jednou ročně, zúčtují se zálohy oproti spotřebě. V dřívější době mohl někomu takový systém vyhovovat, že dokonce přeplácel, aby dostal vratku.

Nyní je situace úplně jiná, diametrálně odlišná. Ceny energií a plynu rostou, jsou nepredikovatelné. Spotřebitel dostává jednu zdrcující zprávu za druhou, zálohy se mění několikrát do roka, situace o cenách je pro občana nepřehledná. Co můžeme očekávat, až se začne fakturovat, kdy mohou nedoplatky ochromit celou řadu spotřebitelů, kteří na tento roční nedoplatek nebudou mít finance. Možná bude muset zasáhnout opět stát, aby se statisíce občanů neocitlo bez elektřiny, plynu, aby mohli zaplatit fakturu? Většina takto „zaskočených“ občanů, kteří již nyní platí na zálohách na energie více, než si mohou ze svého příjmu dovolit, se dostanou opětovně do tíživé životní situace. Budou mít na úhradu konečných faktur za odebranou energií? Nejen spotřebitelé mohou očekávat další nepříjemné překvapení.

Fakturu, na jejíž úhradu nebudou mít peníze. Dostanou se do dluhové pasti, znovu si půjčí? Budou schopni splácet, anebo na ně čeká s otevřenou náručí exekutor. O kolik sta tisíců naroste počet exekucí?

Nabízí se řešení, které bezesporu část občanů přivítá – to je měsíční fakturace za skutečně odebranou elektřinu a plyn. Spotřebitel bude mít nejen cenu, své finance, ale i spotřebu energie více pod kontrolou. Běžné jsou tyto služby v zahraničí, u mobilních telefonu jsme si na měsíční fakturaci za odebrané služby zvykli a je to pro všechny uživatele velmi komfortní služba.

Spotřebitele jsou stávající energetickou krizi vystaveni velkému riziku se zadlužovat. Proto považuji za přínosné, aby hradili pouze to, co skutečně spotřebují, jak v elektřině, tak plynu, a to na základě měsíčních faktur.

Pokud občané mají tento zájem, je nutné se obrátit na gestora zákona Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby ve zrychleném režimu příslušnou legislativu schválili.

Kontakt: e-mail: posta@mpo.cz, nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ing. Jozef Síkela, ministr, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, tel.: +420 224 851 111

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně Institut Aleny Vitáskové
Dne 26. 3. 2022