SDĚLENÍ

Aleny Vitáskové k prezidentské volbě

Sděluji, že jsem neobdržela 100 tisíc podpisů pod petiční archy, které jsem pro účast ve volbách požadovala.

Ke dni 7. 11. 2022 jsem obdržela 64 643 podpisů pod petiční archy. S tímto mandátem bych se zařadila do šedi ostatních kandidátů. Navíc znevýhodněna oproti těm, kteří mají podporu vlády, politických stran, odborů, oligarchických, zájmových a mediálních skupin.

Vysoká podpora občanů (100 tis. podpisů) byla pro mě měřítkem úspěšnosti v následujících volbách a rovněž podmínkou sponzorů pro financování mé kampaně.

Z výše uvedených důvodů nebudu podávat kandidátní listinu do prezidentských voleb 2023.

Děkuji všem, kteří se neobávali mě svým podpisem podpořit a od počátku jsem pro ně byla „jediná“. Bylo vás asi deset, patnáct procent ze všech. Děkuji všem, kteří mě v této části podpořili finančně.

Osobně se zaručuji, že petiční archy budou v těchto dnech skartovány, aby se nedostaly do nepovolaných rukou a nemohlo dojít k jejich zneužití.

Ing. Alena Vitásková

Dne 8. 11. 2022