• K Manifestu se můžete připojit, buďto elektronicky na www.manifestiav.cz nebo na podpisovém archu, který je na webu www.institut-av.eu v kolence aktuality. Pokud můžete, nechte podepsat i dalších lidem, kteří chtějí pomoci dobré věci. Potřebujeme pro prosazení odškodnění poškozených občanů velkou podporu, protože jedinec nic v systému nezmůže.
  • V případě papírové podoby předejte podpisové archy svému koordinátorovi, nebo zašlete na adresu: Institut Aleny Vitáskové z. s. Záhřebská ul. 30/154, Praha 2, nebo elektronicky e-mail: institut@institut-av.eu, a.vitaskova@seznam.cz
  • Na podpisovém archu stačí napsat jen jméno a podpis (např. A. Vitásková + podpis a to vše v jedné kolonce). Není to petiční arch, kde musí být uvedeno vše vč. adresy. Vzhledem k tomu, že se lidé bojí, tak jsme zvolili tento způsob podpory „Manifestu“.
  • Pokud se chcete stát signatářem, tak nám sdělte, že chcete být signatářem a co chcete ke jménu zveřejnit (viz vzor u ostatních signatářů).Signatáři jsou osoby poškozené státem, osoby, které hájí občany, kteří byli státem poškozeni. Seznam signatářů budeme doplňovat jednou týdně a zveřejňovat na webech. Signatáři předloží svůj příběh, který se bude medializovat.
  • Ostatní podporovatelé, pokud chcete Váš příběh medializovat, zašlete ho v podobě, kterou chcete uveřejnit. Bude zveřejněno na www.manifestiav.cz Rubriku kauz připravujeme. Rovněž sdělte, zda chcete uvést své jméno nebo jen iniciály.
  • Kdo je občan poškozený státem. Jsou to všichni, kterým byla způsobena škoda na zdraví, osobní společenská újma, finanční újma atd. Uvádíme příklady: osoby a jejich rodiny, které byly trestně stíhány, a podařilo se prokázat, že jsou nevinní, občané a jejich blízcí, kteří byli souzeni a odsouzeni ve vykonstruovaných trestných činech, lidé, kteří byli připraveni o bydlení (nezákonnou privatizací bytového fondu, či jinak podvedeni v oblasti bydlení, lidé, kteří byli poškozeni na zdraví – doživotní následky, podnikatelé, kterým bylo znemožněno podnikat, ve vykonstruovaných kauzách byli stíhání a připraveni o majetek, vykonstruované exekuce a občané připraveni nejen o majetek. Občané a firmy poškozené chaotickou legislativou a zákony, které mají mnohdy retroaktivní účinek, či mají několikerý výklad. Podnikatelé poškození finanční správou, kdy byl nepodloženým obestavením účtů způsoben konec podnikání s nevyčíslitelnými škodami.