• Vládní úsporný balíček neřeší krizi, jen ji prohlubuje
  • Chybí podrobná analýza dopadu připravovaných vládních opatření
  • Zvýšení daní bude mít fatální dopad především na stát

Vláda představila úsporný balíček opatření, které by měly vést k snížení zadluženosti. Jak se na tyto kroky vlády, které jsou široce kritizovány díváte?

Každé opatření, které vlády v tomto smyslu dělají mají více odpůrců než podporovatelů. Vzpomeňme si na různé balíčky, balíky, batohy, za předcházejících vlád. Ať již to bylo například za Václava Klause, Mirka Topolánka a řadu dalších premiérů. Vždy, když politici nezvládali svoji roli „být dobrým hospodářem“, tak přišla na řadu více, či méně zdařilá reforma, která přinášela jen „utahování opasků“, ale žádný hmatatelný pozitivní výsledek pro národ.

Nyní je to stejné. Ve státní pokladně chybí peníze, tak se zvednou daně, přijme se úsporný balíček. Obávám se, že k tomuto rozhodnutí chybí podrobná analýza dopadů, která může být nejen pro občany a firmy, ale především pro stát opětovně fatální.

Můžete upřesnit v čem vám konkrétně analýza dopadů chybí?

Každé záměr, kdy se něco z pozice státu nařizuje, tudíž je zahrnuto do legislativy, by měl mít řádnou analýzu dopadů. A to se neděje!

Je to stejné, jako když jsme se pustili do „zeleného šílenství“. Zcela chyběla a stále chybí analýza dopadů na společnost jako celek. Nyní dokonce v Německu vyplouvá na povrh, že „duchovním otcem zelené energie“ je hlava rodinného klanu, který je do procesu zapojen a neskutečně na těchto změnách v energetice vydělává. Jejich příjmy tečou z kapes daňových poplatníků, v rozporu s veřejným zájmem.   

Někteří novináři se již nebojí a otevřeně o tom začali psát, dokonce se hovoří o „zeleném bahně“. Smutné je, že se takto nechali ovlivňovat i další politici.

Co se týká změny daní v naší zemi, tak je to „podraz“ politiků na svých voličích. Především ODS, jako pravicová strana, která před volbami ve svém programu deklarovala, že nebude zvedat daně, tak tento předvolební slib porušila. Lze očekávat, že toto zásadně poškodí ODS v dalších volbách.

V čem spatřujete možný fatální dopad na stát v souvislosti se zvyšováním daní?

Vezměme v úvahu např. daň z nemovitostí. Představa, že se zvýšením daní uvolní volné byty k bydlení je mylná. Naopak, majitelé těchto bytů zvýší nájemné o tuto navýšenou daň. Velká část občanů, kteří v nájemních bytech bydlí, budou žádat o „příspěvek na bydlení“, protože nebudou mít na úhradu vysokého nájemného.

Část občanů, kteří mají vlastní bydlení zatíženou hypotékou, mohou rovněž mít vážný problém si takové vlastní bydlení dále dovolit.

V tomto záměru je obzvláště ohrožena skupina seniorů.

Informace, že máme nejnižší daně z nemovitostí ve srovnání s vyspělými státy, a proto je musíme zvýšit, je alibisticky hloupá. V této souvislosti je nutné sdělit, že ve srovnání s těmito vyspělými státy máme také nejnižší mzdy, mnohdy nedosahujeme ani třetiny průměrných příjmů občanů žijících v těchto „vyspělých zemí“.

Objevil se názor, že tato reforma bude trestat úspěšné, ale i chudé, že rovným dílem budou doplácet na neschopnost politiků tento stát řádně řídit. Co si o tom myslíte? Bylo by správné, aby byla přijata tzv. milionářská daň? Konkrétně, aby díru ve státním rozpočtu začali zalepovat ti nejbohatší?

Zásadně nesouhlasím s tím, že díru ve státním rozpočtu by měli hradit ti nejbohatší. Díru ve státním rozpočtu by měli hradit ti, kteří ji špatným hospodařením způsobují. To jsou politici. Pochopitelně vím, že je to nereálné.

V této problematice jsem jednoznačným zastáncem opačného postupu. To je nenavyšovat příjmy do státního rozpočtu, ale razantně snížit zbytné výdaje státu. To je umění politiků, kteří pracují s vyrovnaným rozpočtem.

Hovoříme o desítkách, stovkách miliard korun, které chybí. Jak byste to chtěla udělat?

V jednoduchosti je síla. Zrušit dotace, které nejen že křiví charakter politiků, ale především jsou faktorem, který ničí tržní prostředí, ekonomiku. Jednoduše řečeno, minimálně 80 % dotací zrušit. Zrušit příspěvky neziskovkám – ponechat jen pro sociální služby péči o seniory, nemocné, hendikepované. Snížit počet úřadu a státních úředníků o jednu třetinu. Snížit počet vězňů úpravou zákonů – PP (podmínečné propuštění) ponechat pouze na doporučení vězeňské služby a rozhodnutí soudu. (Nyní do procesu PP zasahuje státní zástupce, mnohdy negativně.) Povinnost pracovat, nikoliv jen právo na práci. Výdaje na armádu 1 % z HDP (nikoliv 2 %). Vyloučit válečnou a nadměrnou podporu Ukrajině.

To jsou první jednoduché kroky ke snížení deficitu státního rozpočtu, aniž by bylo nutné daněmi, či „vládními úspornými balíčky“ nadměrně zatěžovat ekonomiku státu, občany, firmy.

ROZHOVOR PRO PL:

Vitásková: Zrušit příspěvky neziskovkám. Vyloučit válečnou pomoc Ukrajině. Kdo vydělává na rušení jaderných elektráren? | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran