1. Čím jsou současné prezidentské volby charakteristické? Změnil se váš postoj k prezidentským volbám? Kdo je pro vás vhodný kandidát na post prezidenta?

Tyto prezidentské volby jsou příznačné prohlubující se krizi, rozhádanosti ve společnosti, strachem a restrikcemi nejen proti občanům, ale i nepohodlným kandidátům. Nepohodlní jsou označování za dezinformátory, či dokonce nějaké ruské trolly. Průběh voleb povede ještě k větší názorové atomizaci společnosti, k jejímu rozdělování. Očekávám demagogické výstupy obhajující neoliberalismus marxistického typu, který byl do naší země importován. Svět prochází krizí, kdy se staré uspořádání bipolárního světa hroutí. Kdo z kandidátu bude tyto změny vnímat a jak se bude stavět k novým principům moderního vnímání multipolárního světa uvidíme v následujících týdnech. Můj postoj k volbách se nezměnil. Jejich průběh sleduji a postoje jednotlivých kandidátu si vyhodnocuji. Skutečnost, že jsem nepodala registraci bylo pragmatické vyhodnocení mé pozice v těchto volbách. Bohužel mě občané svými podpisy nepodpořili, abych vstupovala do voleb se silným mandátem, tj. min. 100 tisíc podpisů, jak jsem od počátku požadovala a rovněž sdělila jako podmínku mé účasti ve volbách. Dosáhla jsem 64 643 podpisů (za které svým podporovatelům velmi děkuji). Nicméně masivní podpory občanů jsem nedosáhla. Údajně se báli podepsat. Silný občanský mandát byl rovněž podmínkou sponzorů pro financování mé kampaně. V této chvíli je předčasné hovořit o vhodném kandidátovi. Očekávala jsem, že se poslední den registrace (8. 11. 2022) objeví skutečně výrazné osobnosti. Nestalo se tak. V té šedi kandidátů si v této chvíli nemohu vybrat „toho“ vhodného na post prezidenta. Uvidíme v průběhu času. Ale určitě vím, koho jako vhodného kandidáta na post prezidenta rozhodně nepovažuji.

2. Dlouhodobě se v médiích hovoří o favoritovi voleb bývalém náčelníku NATO generálu Pavlovi. Co ho takto glorifikuje? Jsou to média, nebo konflikt na Ukrajině?

Pokud je kdokoliv favorizován tak dlouho dopředu, dokonce ještě dřív, než vůbec projevil zájem do voleb vstoupit, tak se musí každý soudný člověk zamyslet. Proč tomu tak je? Kdo, proč a jaký scénář pro tyto volby připravil? Stejné to je u pana generála Pavla. Mělo by nás zajímat, kdo ho vyrobil a proč je médii tak prosazován. Připadá mi to jako drahá reklama na nekvalitní výrobek, který je bez reklamy téměř neprodejný. Anebo je to předem dlouhodobě připravovaný scénář viz. Slovensko? Kdy ve vhodném okamžiku pan Pavel odstoupí a předá pozici paní Nerudové – Čaputové. Co se týká souvislosti s vojenským konfliktem na Ukrajině, tak právě naopak. V čele státu by měl stát člověk netoužící po válce, ale v této těžké době spíše pacifista. Který bude tlumit válečné konflikty diplomatickými cestami. Role zkušeného vojáka je na jiném kolbišti než na Hradě.

3. Průzkumy renomovaných agentur hovoří o výrazně horší současné hospodářské situaci v ČR v porovnání před rokem. Vysoké ceny energií, potravin, nevídaný schodek státního rozpočtu. Současná vláda doposud neuplatnila účinnou strategii k nápravě. Ceny energií patří u nás k nejvyšším, dopad je na průmysl i domácnosti. Růst inflace, bankroty firem. Jak si vysvětlujete, že v průzkumech první trojku kandidátů drží více méně provládní liberální kandidáti?

Na prvních místech v průzkumech jsou kandidáti, které podpořila vláda, ale také občané. Ti, kteří sbírali podpisy (asi prostřednictvím agentur) získali opravdu úctyhodné množství. Na to, že se lidé „bojí“ podepsat, musím smeknout klobouk, je to opravdu velká občanská podpora. Paní Nerudová snad měla 81 tis. podpisů pan Pavel stejně… Je pravda, že já jsem sběr podpisů prostřednictvím agentury odmítla (mělo to stát cca 200,00 Kč za podpis, prý by mi dali i slevu….), nepovažovala jsem to za vypovídající podporu občanů, ale koupený podpis. Z výše uvedeného vyplývá, že buďto se průzkumy přizpůsobují politickému přání vládnoucích stran, anebo jsou občané doslova dezorientováni. Obojí je velmi špatná zpráva pro naši společnost. Jak premiér Fiala sdělil, když vyhlašoval podporu třem kandidátům na prezidenta, tak proti tzv. dezinformátorům, kteří budou kandidovat, se bude v průběhu voleb vláda ohrazovat. Já to považuji za politický zásah do průběhu voleb. Myslím si, že občané tolik nevnímají, jak jsou karty rozdány. Budou volit ty, které budou nejvíce vidět, bez ohledu na to, co budou říkat. Budou hodnotit podle růstu preferencí v tzv. průzkumech. Či volit ty, kteří mají nejvíce procent v sázkových kancelářích. Tito kandidáti budou předurčení i k vítězství ve volbách. Pro odlehčení k tomuto závažnému tématu doporučuji si přečíst moji knihu „Prezident“, která v těchto dnech vyšla a je v prodeji ve vybraných knihkupectvích a na e-shopu www.institut-av.eu (s mým podpisem). Protože i v těžké době je dobré mít veselou mysl.

4. V září byla velká protivládní demonstrace na Václavském náměstí. Odstartovala celou řadu menších demonstrací. Vznikla řada nových seskupení, Česko na prvním místě, Národní rada obnovy, Zachráníš náš stát, Občanský parlament a další. V jednotlivých seskupeních vystupují odborníci a usilují o řešení současné krize. Myslíte, že byla pro ně podnětem vaše platforma „Energie není luxusní zboží“? Jak hodnotíte reálnost úspěchu jejich agendy? Mohou demonstracemi něco změnit?

Platformu „Energie není luxusní zboží“ jsem zakládala před rokem. Věřím, že tato platforma odstartovala nejen reálné požadavky na politiky, ale rovněž informovanost veřejnosti o skutečných důvodech energetické krize a také o tom, jak se dá mnoho napravit. Po ročním působení jsem toto seskupení opustila (bylo to počátkem listopadu letošního roku). Osobně jsem ze své cesty nevybočila, ať již v oblasti energetiky, dodržování lidských práv, tak zájmu kandidovat v prezidentských volbách (do kterých mě občané nevyslali, ale není všem dnům konec), psát knihy. Jednoduše řečeno: „Pokračuji dál, ale s jinou karavanou.“ Nezapojila jsem se do žádných z výše uvedených seskupení odborníků a platforem, jak zachránit náš stát apod. Jsem názoru, že krizi lze řešit pouze dvěma způsoby. Politicky, nebo revolučně. Já se přikláním k politickému řešení, např. prostřednictvím předčasných voleb. K úspěchu ve volbách potřebujete stabilní, názorově zralou stranu, jejíž lídr bude osobnost, nikoliv manipulátor s davem, populista, či oligarcha. Bude mít zkušenosti, kolem sebe lidi, kteří ho při první příležitosti nepodrazí. Prostě více „Apoštolů a méně Jidášů“. Energetika, tak jak jsem problém dříve popsala, se stala pro mnohé populisty jakýmsi výtahem k zviditelnění. Energetika, plynárenství bude rezonovat v naší společnosti, jako celá řada dalších problémů například v oblasti vodárenství, zemědělství, potravinářství, zdravotnictví, školství, hluboké inflace, nezaměstnanosti, nedostatků péče o seniory a třeba x druhů pohlaví rozkládající společnost morálně. Přeji všem odborníkům, a to nejen v oblasti energetiky, aby byli úspěšní a dosáhli všeobecného blaha v naší zemi. Jen si dovolím všechny tyto obětavce upozornit – v jednotě je síla, a vy jednotní nejste, proto nejste také nebezpeční. Nechci, aby tato úspěšnost byla doprovázena jakýmsi „pražským majdanem“. Revoluce vynáší ty, kteří nakonec nebudou umět stát řídit a budeme tam, kde jsme nyní.

5. Česká republika drží prvenství v pomoci Ukrajina na HDP země mezi evropskými státy. Posílá zbraně, což eskaluje konflikt. Považuje vláda tyto kroky jako hospodářskou příležitost pro Českou republiku? Nebo je to jen politické gesto v rámci českého předsednictví v EU, nebo vůči aliančním partnerům v NATO? Jaký prospěch to má pro Českou republiku?

Česká vláda svými rozhodnutími poškozuje zájmy České republiky. Opakovaně jsem se vyjádřila, že naše předsednictví v EU jsme mohli využít jako mediátor mezi Ruskem a Ukrajinou k ukončení konfliktu a zahájení mírových jednání. Zde bych viděla obrovské zviditelnění naší diplomacie, našich politiků celému světu. Zapsali bychom se do dějin jako mírotvorci, nikoliv jako váleční štváči. Právě taková jednání by pro naši zemi mohla vytvořit vhodné podmínky pro celou řadu hospodářských a obchodních příležitostí při obnově poškozené Ukrajiny. Každým dnem umírají nevinní lidé – na obou stranách, každý den probíhajícího konfliktu vede k neskutečným lidským tragédiím, k materiálním škodám. Jako pacifistka jsem se trvale vyjadřovala k ukončení konfliktu a zahájení mírových jednání. Nyní použiji slova Alberta Einsteina: Mír se nemůže udržovat silou, ale pouze porozuměním. 6.

6. Jak vyhodnocujete deklarovanou solidární výměnu elektřiny a plynu v EU? K vytvoření solidární výměny vyzývá i místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Jaké jsou důsledky této solidarity na vývoj cen energií v ČR?

Uměle vytvořená hra na solidaritu, která vyhovuje jen někomu, nikoliv naši zemi. Nevím, jakou solidaritu paní Jourová prosazuje. Jestli to má být, že ČR dodá levnou elektřinu do Německa a přes burzu v Lipsku a obchodníky nakupuje drahou elektřinu pro své domácí spotřebitele? A solidárně nám pak Německo prodá plyn (možná i ruský) za mnohem vyšší ceny, než nakupuje… To přece není solidarita. Nebo to paní Jourová možná myslí tak, že ČR dodá levnou elektřinu svým domácím spotřebitelům a pak přebytek levně vyrobené elektřiny u nás dodá do Maďarska a Maďaři nám zase na oplátku dodají levnější plyn, který mají zajištěn na bázi dlouhodobých kontraktů s Ruskem?
Jak můžeme v poslední době sledovat, tak solidarita některých zemí EU se vyznačuje tím, že jednotlivé státy začaly chránit své vlastní zájmy, národní zájmy postavili na první místo. Pak teprve jsou někteří solidární s ostatními…. Například Německo postupuje vyloženě v zájmu záchrany svého hospodářství, průmyslu, domácnosti.


Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV
Dne 20. 11. 2022