„To ovšem neznamená, že bych se o energetiku přestala zajímat. Právě naopak.“

Je to rok, kdy jsem iniciovala při Institutu Aleny Vitáskové z. s. (IAV) platformu „Energie není luxusní zboží“. Vyzvala jsem v té době řadu odborníků, zda mají zájem společně zpracovat a definovat rizika blížící se energetické krize. Připravit informace a návrhy opatření nejen pro vládu, ale i zákonodárce. Energetická krize začala být viditelná pro spotřebitele (občany, podnikatele) v době, kdy začali krachovat obchodníci s energiemi (říjen 2021). To byl důvod, že jsem již neotálela a odborníky sezvala ke společné práci. Někteří z nich můj návrh přijali, někteří s poděkováním odmítli. Ti z nich, kteří moji nabídku na spolupráci přijali byli Vladimír Štěpán, Ivan Noveský, Hynek Beran, Pavel Janečka, Jiří Chvojka, Vladimír Vlk. Naše návrhy na zmírnění dopadu energetické krize na občany, podnikatele jsme předkládali, jak končící vládě Andreje Babiše, tak vládě Petra Fialy. Bez zájmu k řešení….

„Energie není luxusní zboží“ se stala „značkou a tématem“ pro některé politiky, politické subjekty právě v období voleb. „Hodilo se to“. Tím to z velké části končilo. Konkrétní účinná opatření nebyla zodpovědnými politiky a institucemi přijata.

Členové naší skupiny, samostatně, nebo společně informovali občanskou veřejnost o situaci v energetice nejen prostřednictvím médií, ale i na různých besedách, konferencích, dokonce někteří i na demonstracích.

V těchto dnech komplexně přehodnocuji moji dosavadní angažovanost a s tím související účast ve skupině „Energie není luxusní zboží“. Osobně jsem se seznámila, že u nemalé části občanské veřejnosti a podnikatelského sektoru v této chvíli nerezonuje problematika energetické krize tak silně, aby se o důvody a možné kroky k nápravě dostatečně zajímali a nápravu nekompromisně vyžadovali. Se stávajícím vývojem se někteří smířili a forma dotací, nebo různých sociálních dávek jim možná vyhovuje. Jiní rezignovali, nevěří politikům. Jiní uzavírají své provozy, nebo stěhují výrobu do zahraničí. Tento stav je dlouhodobě neudržitelný, přesto vláda situaci neřeší a poslanci to tolerují.

Z výše uvedených důvodů jsem se rozhodla ukončit moji činnost v platformě „Energie není luxusní zboží“. Svým kolegům jsem své rozhodnutí oznámila 4. 11. 2022. Výsledky činnosti nejsou adekvátní vynaloženému úsilí, které jsem problematice věnovala.

Energetice a plynárenství se budu i nadále věnovat. V jiné formě a s měřitelnými výsledky pro společnost.

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Dne 6. 11. 2022