V posledních dnech, před termínem podání registrace kandidátů do prezidentských voleb, jsem to nejednou slyšela. Opakovaně, že musím, že nesmím zklamat ty, kteří se mi podepsali pod petiční arch. Těm všem, kteří mě skutečně považovali za jediného kandidáta, kterého podpořili, nesmírně děkuji, vážím si toho.

Ale je nutné se podívat pravdě do očí. Těch, kteří mě skutečně považovali za jediného kandidáta je zhruba z celého počtu asi deset maximálně patnáct procent. Ti mi naopak nyní dávají podporu v mém nelehkém rozhodnutí, zda kandidaturu podat, či nikoliv. Právě oni jsou si vědomi, jak těžké bylo dosáhnout podpisu pod petiční arch, jak se lidé báli se podepsat, jak tvrdili, že mě neznají, anebo že je to nezajímá, anebo že jsem byla stíhána… a že mají jiné favority do prezidentských voleb.

S čistým srdcem přistupovali k mé podpoře jak jednotlivci, kteří podpisy sbírali intenzivně od února 2022, či moji zlatí „Špendlíci“, řada občanů, kteří posílali petiční archy i s jedním podpisem. Pro ty jsem byla skutečně od počátku jediným kandidátem… z celého srdce vám děkuji.

S touto skupinkou mých nejbližších jsme si vědomi, že jsem nedosáhla masivní podpory, která mi byla dříve občanskou veřejnosti přislíbena a která by zaručovala úspěch ve volbách.

Již na počátku jsem se rozhodla, že než potvrdím registraci do prezidentských voleb, ověřím si, zda skutečně tento silný mandát a masivní podporu u občanů mám. Forma sběru podpisů pod petiční archy (rozhodně bez Agentury) jednoznačně ověřila deklarovanou sílu občanské podpory. Tento průzkum, bez marketingových agentur, byl tím nejlepším. Mnou požadovaných 100 tisíc podpisů mělo potvrdit sílu občanské podpory, nebo naopak vyvrátit nereálná očekávání. Při extrémně silné podpoře bych měla dosáhnout 300 tisíc podpisů, já požadovala podstatně méně. Na silný občanský mandát byly navázány rovněž sponzorské dary, bez nichž je složité volby realizovat.

Je zásadní si připomenout, že pro velkou část mých podporovatelů, jsem od počátku nebyla jediným kandidátem, jak se v průběhu uplynulých měsíců ukázalo. Ať již to byli jednotliví občané, různá vlastenecká uskupení, členové hnutí, zájmových spolků, nově vznikajících stran. Sbírali podpisy s plným nasazením nejen pro mě, ale pro další své kandidáty (cca 3 – 5 – 8 kandidátů).  Mnozí z těchto kandidátů vystupovali na demonstracích, besedách, diskutovali o energetice, přestože o tom věděli dost málo. Jak se s oblibou říká „byli vidět“. Vůbec nepochybuji o tom, že získali dostatečnou podporu občanů a na zákonem danou hranici 50 tis. a více podpisů dosáhli. Nikdo z nich nepožadoval silný občanský mandát jako já, alespoň o tom nevím. Ti všichni se budou o prezidentský mandát ucházet. Takže určitě nejsem jediná, těchto kandidátu tam bude celá řada.

Nyní mi hromadně sdělujete, (vy, kteří jste podporovali sběrem podpisů řadu dalších kandidátu), že i pro vás jsem „jediná, a když je někdo jediný, tak musí!!“ Nebude to náhodou tím, že vaši kandidáti vypadli z kola? Takže nejsem jediná, ale prostě jsem vám zbyla. To jsem pak dobrá? Jak mám po této zkušenosti důvěřovat vaší následné podpoře v prezidentských volbách??? Jak mám důvěřovat vašim slibům??? Jak dlouho pro vás zůstanu jediná…? Obávám se, že vaše sliby budou dány za chvíli někomu jinému….

Vážení přátelé, občané, podnikatelé, vlastenci prostě všichni, kteří jste se podepsali pod můj petiční arch, vám všem bez rozdílu mnohokráte děkuji, vážím si vaší odvahy. Vážím si podpory dobrovolníků u petičních stánků, petičních míst, darů, opravdu z celého srdce děkuji.  

Přestože to dnes není zrovna v kurzu, držet slovo, přísahat, plnit sliby, tak já jsem ze staré školy. Uznávám morální a mravní hodnoty.  Nikdy nic nevzdávám, sliby plním a slovo také dodržuji.

Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Dne 7. 11. 2022