IAV několik let spolupracuje s Ing. Radkem Novotným, Nadačním fondem Pravda o vodě. Společně se vzájemně podporujeme v našich aktivitách, které se prolínají.

IAV se zasazuje o nápravu justice, vymahatelnost práva a spravedlnosti, což má dopad do všech sfér našich životů.

NF Pravda o vodě se mnoho let snaží o nápravu v oblasti vody, která je pro nás všechny důležitá pro zachování života.

Spojilo nás to, že kdyby byla u nás vymahatelnost práva a spravedlnosti – tak bychom nemohli mít tak závažné problémy v oblasti vody.

Společně jsme podpořili Manifest IAV – občanů poškozených státem, ke kterému se připojili lidé podporující NF Pravda o vodě.

Následně jsme podpořili a IAV se stal petentem petice „Voda je život“. Proč jsme odmítli veřejné slyšení v Senátu se dočtete zde:

https://pravdaovode.cz/novinky/verejne-slyseni-neni-verejne/