Alena Vitásková:

  • Požaduji 100 tis. podpisů pod petiční archy
  • Nyní mám cca 65 tis. podpisů
  • Do konce termínu pro registraci kandidátu na prezidenta zbývá týden

Počátkem letošního roku jsem vyslyšela dlouhodobou opakovanou výzvu jednotlivých občanů, představitelů spolků, neparlamentních stran a hnutí, podnikatelů a živnostníků, vlastenců, abych kandidovala v prezidentských volbách.

Jako občanský kandidát jsem požadovala od občanů (bez ohledu na politické názory, či náboženské vyznání) silný mandát, abych se mohla na „start“ do volebního klání postavit. Požadovala jsem silný mandát od těch, kteří mě do voleb vyslali. Jako silný mandát považuji minimálně 100 tis. podpisů pod petiční archy, nikoliv zákonem požadovaných 50 tis. podpisů.

Jsem bez politické příslušnosti, a tudíž bez politického zázemí, či krytí vlivnými skupinami, které ve volbách hrají důležitou roli. Bez silného mandátu občanů je nepravděpodobné, abych v následujících prezidentských volbách byla úspěšná.

V této nulté fázi voleb (sběr podpisů pod petiční archy) se ukáže, zda skutečně dosáhnu na mnou požadovaný mandát (100 tis. podpisů) občanů, abych se mohla s tímto významným občanským zázemím registrovat, coby kandidátka na prezidentku.

Bez masivní podpory občanů, pouze s něco přes 50 tis. podpisy, které vyžaduje zákon, bych se ocitla v šedi ostatních kandidátů.  Již na počátku jsem sdělila, že za těchto okolností se voleb nezúčastním. Nepotřebuji a také nechci použít prezidentské volby jako odrazový můstek k možným dalším pozicím tím, že se v průběhu těchto voleb zviditelním.

Do konce termínu pro registraci kandidátu na prezidenta ČR zbývá týden. Je málo pravděpodobné, že bych dosáhla na mé požadované minimum 100 000 podpisů pod petiční archy. V této chvíli máme okolo 65 000 podpisů, ke kterým přibývají nové stovky, tisíce podpisů, ale na druhé straně zase ve velkém ubývají podpisy při „čištění“ petičních archů. Odstraňujeme zjevné chyby, kdy chybí číslo občanky, či údaje o bydlišti, nečitelnost, anebo jsou zde dokonce vtípky. Jeden z takový archů obsahoval Ferdu Mravence, vulgární jméno, nebo jména celé naší vlády, bez adresy a čísla občanky apod. Takové archy přímo skartujeme.

Ing. Alena Vitásková

Dne 30. 10. 2022